ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ตำรวจภูธรแม่วงก์ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและกฎจราจร


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 - รับชม : 7 ครั้ง