อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
ม.พ.

สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน-ชมพู