ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                                                         
   ภูเขา น้ำตก ต้นไม้