ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
 รับผิดชอบ มีน้ำใจ
 
เอกลักษณ์
  สืบสานความเป็นไทย