ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1


วันที่ 24 มกราคม 2567 - รับชม : 14 ครั้ง