ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 33 ครั้ง