ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 30 ครั้ง