พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม


วันที่ 26 มิถุนายน 2567 - รับชม : 25 ครั้ง