แข่งทักษะภาษาไทย

รายงานผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย สพม.นครสวรรค์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

การแข่งขัน 8 รายการ มีผู้แข่งขัน 30 กว่าโรงเรียน

1.อ่านจับใจความ ม.ต้น
รองชนะเลิศอันดับ 1 
2.แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น
อันดับที่ 4 เหรียญทอง
3.คัดลายมือ ม.ต้น
อันดับที่ 5 เหรียญทอง
4.แต่งคำประพันธ์ ม.ปลาย
อันดับที่ 6 เหรียญทอง
5.เรียงความ ม.ต้น
อันดับที่ 7 เหรียญทอง
6.เรียงความ ม.ปลาย
เหรียญเงิน
7.คัดลายมือ ม.ปลาย
เหรียญทองแดง
8.รอบรู้วรรณคดี 
เข้าร่วม

ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูโชตนา  แก้วแช่ม
ครูณัฐชา  หาญเกิดสิริ
ครูนิตยา  เพ็งวิสัย
5 ก.ค. 67 | รับชม : 55 ครั้ง