ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567

#รับสมัครนักเรียนใหม่

ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567

แผนการเรียนที่เปิดรับ

 

ชั้น ม.1

-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียนทั่วไป

 

ชั้น ม.4

-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

-แผนการเรียนศิลป์-กีฬา

-แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป

ทวิศึกษา ปวช. ช่างไฟฟ้า+วุฒิ ม.6(ได้ 2 วุฒิ) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 

#แม่วงก์พิทยาคม

#โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ

#ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ

18 ม.ค. 67 | รับชม : 27 ครั้ง