ประกาศแก้ไขผลการเรียน

นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0,ร,มผ,มส 
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องและติดต่อแก้ไข
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และแก้ไขให้แล้วเสร็จ
และส่งผลภายในวันที่ ***26 มีนาคม 2561***
13 มี.ค. 61 | รับชม : 225 ครั้ง