รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เอกนาฎศิลป์ นักการภารโรง และพนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถ  1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ>>> https://drive.google.com/file/d/1Zu43wnRwEWsE9GIRmgcFtbHHMcmOOAIl/view?usp=sharing

16 เม.ย. 64 | รับชม : 284 ครั้ง