ประชุมผู้ปกครอง 1/2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นำโดยนายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เพื่อชี้แจงข่าวสารข้อตกลงต่างๆ ของทางโรงเรียนกับผู้ปกครองแนวปฏิบัติต่างๆให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  และสอบถามความต้องการของทางผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานระหว่างที่อยู่ภายในโรงเรียน บรรยากาศในการประชุมผ่านไปอย่างเรียบร้อยดี ภายใต้มาตรการคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
19 ก.ค. 63 | รับชม : 136 ครั้ง