ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
92 หมู่ 9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056238045 โทรสาร 056238045

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม