ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
ม.พ.

สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน-ชมพู