ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                                                         
   ภูเขา น้ำตก ต้นไม้