ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียน คณะครู และประชาสัมพันธ์กองทุน กอช.

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียน คณะครู และประชาสัมพันธ์กองทุน กอช. ณ หอประชุมไม้กระทู้