ถวายเทียนจำนำพรรษา

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแม่วงก์และวัดเขาแม่กระทู้