ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครู นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาแม่กระทู้