ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีเสลา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม