เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บริเวณหน้าอำเภอแม่วงก์