วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ครบรอบ 25 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ครบรอบ 25 ปี ณ หอประชุมไม้กระทู้ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม