โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กำแพงเพชร