กีฬาสีภายใน ไม้กระทู้เกมส์ 2561

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ไม้กระทู้เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561