ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561