วันภาษาไทย 2561

17 สิงหาคม 2561 โรงเเรียนแม่วงก์พิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมไม้กระทู้ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม