วันวิทยาศาสตร์ 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมไม้กระทู้ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561