วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมจัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง