ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2560

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2560 1. ละครคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ที่ 2) 2. ร้องเพลงสากลหญิงระดับ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต