ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย