ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

พิธีอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563

พิธีอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563