พิธีอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563

พิธีอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ ปี 2563