เปิดบ้านวิชาการ "อีสานไทบ้าน วิชาการแม่วงก์"

เปิดบ้านวิชาการ "อีสานไทบ้าน วิชาการแม่วงก์"