รองแชมป์วอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นชาย 14 ปี ภาคเหนือ

รองแชมป์วอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นชาย 14 ปี ภาคเหนือ