ถวายกระทงและผ้าป่าวัดเขาแม่กระทู้ เนื่องในวันลอยกระทง

ถวายกระทงและผ้าป่าวัดเขาแม่กระทู้ เนื่องในวันลอยกระทง