ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัชระ พรมชาติ