• 1649686773-.jpg

  การประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • 1649686750-.jpg

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • S__126230536.jpg

  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

 • S__126230534.jpg

  การรับใบประกาศนียบัตรและ ปพ.1

 • B1FFF682-2D66-4002-9CF4-57E48B986493.jpeg

  ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้อง

 • 273424556_3122245061396204_6573946802331670194_n.jpg

  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 • 273383991_3122245078062869_1036794806204789411_n.jpg

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • S__115490820.jpg

  "รองแชมป์" วอลเลย์บอลชาย "PEA" อายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 • S__115490823.jpg

  "รองแชมป์" วอลเลย์บอลชาย "PEA" อายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 • S__115490825.jpg

  "รองแชมป์" วอลเลย์บอลชาย "PEA" อายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร