ดาวน์โหลด

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     ครั้ง วันที่
คู่มือปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.54 MB 69 26 พ.ค. 65
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.20 MB 88 26 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Update 18/01/65 **รายชื่อเรียงตาม SGS มีรายชื่อ ปวช.2-3 (ทวิศึกษา) ดาวน์โหลด 0.21 MB 93 18 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 update 08/01/64 มีรายชื่อ ปวช. (ทวิศึกษา) ดาวน์โหลด 0.21 MB 94 8 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Update 09/01/62 ดาวน์โหลด 0.17 MB 183 9 ม.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Update 06/11/62 ดาวน์โหลด 0.18 MB 130 6 พ.ย 62
ฟอนต์     ครั้ง วันที่
TH SarabunIT๙ ดาวน์โหลด 0.31 MB 64 31 ก.ค. 63
TH Sarabun New ดาวน์โหลด 0.38 MB 124 28 มี.ค. 61
เพลงโรงเรียน     ครั้ง วันที่
เพลงมนต์แม่วงก์ ดาวน์โหลด 3.72 MB 91 19 พ.ย 61