ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธีระพงษ์ นาคประนิล ครู(อัตราจ้าง)