ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธีระพงษ์ นาคประนิล ครู(อัตราจ้าง)
2 นางสาวญาณิศา ใจดี ครู (อัตราจ้าง)