พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเลือ

1 ก.ค. 62 | รับชม : 83 ครั้ง