โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

ไฟล์ประกาศรับสมัคร: https://drive.google.com/open?id=18bYEIi71QQso2Mv31LkJN_FsTe-AqbPY

10 พ.ค. 62 | รับชม : 112 ครั้ง