โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท
๒. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท

ไฟล์ประกาศรับสมัคร :
https://drive.google.com/open?id=1M5T8X08HmrDl0RNyTc4JZCGQ96A_FSDE

2 พ.ค. 62 | รับชม : 122 ครั้ง