ประกาศห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม เข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 
***ให้นักเรียนมารายงานตัวโดยให้นักเรียนพาผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารมอบตัวด้วย ในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562) เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
*** สำหรับนักเรียน ม.4 ที่ต้องการย้ายแผนการเรียนให้ติดต่อได้ที่โต๊ะกรรมการรับมอบตัว

ม.1>>>https://drive.google.com/open…

ม.4>>>https://drive.google.com/open…

 
 
 
 
3 เม.ย. 62 | รับชม : 109 ครั้ง