ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 สอบวันจันทร์ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
>>>ชั้น ม.1<<< https://drive.google.com/open…

>>>ชั้น ม.4<<< https://drive.google.com/open…

>>>ตารางสอบ<<< https://drive.google.com/open…

 
 
 
 
29 มี.ค. 62 | รับชม : 128 ครั้ง