กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ขอเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ขอเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมไม้กระทู้ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
6 ส.ค. 61 | รับชม : 68 ครั้ง