โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายบรรพต สมสวย และท่านรองอำนวยการโรงเรียน นายจีระ เทียนทอง นำไปถวาย วัดแม่วงก์ และวัดเขาแม่กระทู้
6 ส.ค. 61 | รับชม : 123 ครั้ง