ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

พิธีเปิดอาคารเรียน "ไผทวิทุร" และป้ายโรงเรียน

28 ธ.ค. 65 | รับชม : 147 ครั้ง