พิธีเปิดอาคารเรียน "ไผทวิทุร" และป้ายโรงเรียน

28 ธ.ค. 65 | รับชม : 47 ครั้ง