ประกาศรายการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน งานเปิดบ้านวิชาการ

รายการแข่งขันและแบบตอบรับการเข้าร่วม คลิก >>>>> https://drive.google.com/file/d/1k6fnq0I2XZElq8iPQqlMuk6OqN48x1Wi/view?usp=sharingกติกาการแข่งขัน คลิก >>>>>> https://drive.google.com/file/d/1XZoLDV8QZVJFRz1txPOQ5HHA978yzLLf/view?usp=sharing
2 มี.ค. 64 | รับชม : 123 ครั้ง