ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่ -->> ?https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9DZC3skv_Y4FchQinZ3BXD0y0svtVE?usp=sharing

25 ม.ค. 64 | รับชม : 146 ครั้ง